Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
LiesekHľadať
 
 

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov Vytlačiť
 

   amo_18_ilustracny-1024x482.jpg                 Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov                  Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava

- akútna, vysoko nákazlivá choroba domácich ošípaných a diviakov                                        - prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi a sekrétmi infikovaného zvieraťa, prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov z infikovaných zvierat                                                                                                                 - prejavuje sa vysokou horúčkou (až 42°C), ktorá môže trvať až niekoľko dní, apatiou, krvácaninami v podkoží, na miazgových uzlinách, vnútorných orgánoch a zväčšenou slezinou                                                                                                                                      - u gravidných prasníc sa prejavuje potratmi                                                                             - charakteristický vysokou, takmer 100% úmrtnosťou zvierat                                                   - Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat

Chovy ošípaných – prevencia

 - dodržiavať v chovoch zásady biologickej bezpečnosti (dôkladné oplotenie farmy, dezinfekčné brody, evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov a návštevníkov farmy, dodržiavať čierno-biely systém)                 - nákup ošípaných len s overených registrovaných chovov v SR                                               - zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy, prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom     - rešpektovať zákaz skrmovania kuchynských odpadov a výrobkov z diviačieho  mäsa           - zákaz skladovať krmivo pre ošípané v dosahu diviakov                                                         - zákaz skladovať podstielkovú slamu v dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím           - pravidelné klinické prehliadky zvierat v chove

       Upozornenie pre drobnochovateľov ošípaných. !!!!!

Každý chovateľ ošípanej je povinný zaregistrovať každé zviera v centrálnom registri hospodárskych zvierat Žilina.

 Sú dva spôsoby, ako možno chovať ošípané – na klasickej farme, alebo na tzv. „D“ farme.

Klasická farma                                                                                                                      Pokiaľ mám zaregistrovanú klasickú  farmu, stačí ju rozšíriť o ošípané. Je potrebné zájsť na veterinárnu správu a tam rozšíriť farmu o chov ošípaných. Alebo si môžem zaregistrovať farmu novú. Následne je možné prisúvať ošípané  zo zaregistrovaných chovov (vyplní sa tlačivo „Doklad o premiestnení ošípaných“ a zašle do CEHZ). Pri zabíjaní sa domáca zabíjačka vopred telefonicky nahlási na veterinárnu správu do Dolného Kubína – 043/5820 930, následne sa ošípaná odhlási z chovu na tlačive „Hlásenie zmien v počte ošípaných“ – kód 61. Nie je potrebný zberný list z kafilérie! Na klasickej farme sa vedie individuálny register.

„D“ farma                                                                                                                           Pokiaľ chcem kúpiť ošípanú len na dochovanie a zabitie, môžem si zaregistrovať tzv. „D“ farmu.  Pri tejto registrácii nepotrebujem potvrdenie od veterinárnej správy. Farmu si zaregistrujem na tlačive „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ – vyplnené zašlem do CEHZ. Pridelia mi číslo farmy začínajúce písmenom D. Toto číslo ďalej používam pri nákupe ošípaných od zaregistrovaného chovateľa. Pri nákupe ošípanej na takúto farmu sa vypĺňa tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“. Pri domácej zabíjačke ošípanej zabíjačku nahlásim vopred telefonicky na veterinárnu správu do Dolného Kubína – 043/5820 930. Potom už nič neodhlasujem. Dôležité je, že:                                                  „D“ farma sa registruje na rodné číslo a slúži len na zabitie, prípadne dochovanie a zabitie ošípaných                                                                                                                                  „D“ farmu si registrujem sám, bez potvrdenia veterinárov!                                                    „D“ farmu mi zaregistrujú len na rodné číslo, ktoré ešte nie je použité pri inej farme (bežnej) z „D“ farmy sa už ošípané neodhlasujú z centrálnej evidencie                                                 z „D“ farmy ošípanú nepresuniem ďalšiemu chovateľovi – čiže pokiaľ chcem chovať ošípané (prasnice) a predávať prasiatka, musím mať klasickú farmu

Nákup ošípaných do registrovaného chovu je možné len z registrovaného chovu v SR.

Oficiálny nákup z iných krajín EU nutné konzultovať s príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.   

 Nákup od priekupníkov ošípaných z neregistrovaných chovov  je zakázaný !!!!

Užívatelia poľovných revírov  ( diviaky) – prevencia

odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od všetkých nájdených uhynutých diviakov neškodné odstránenie kadáverov uhynutých diviakov do kafilérie alebo hlbokým zakopaním (2m) resp. spálením na mieste úhynu                                                                                                  intenzívny odlov diviačej zveri (selektívny) počas celého roka a vyšetrenie všetkých chorých a podozrivých diviakov                                                                                               dodržiavanie normovaných kmeňových stavov, vekovej a pohlavnej štruktúry populácie, lovom všetkých vekových kategórii                                                                                       zákaz prikrmovania diviakov ( výnimka iba za účelom vnadenia)                                  dodržiavanie biologických zásad   pri manipulácii s telami a vývrhmi z ulovených diviakov  odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od ulovených diviakov podľa inštrukcií RVPS

 Prenos nákazy prostredníctvom ľudského faktora- Odhadzovanie zvyškov potravín iba do uzatvárateľných nádob na potraviny !

Na Slovensku sa AMO bol potvrdený výskyt v okrese Trebišov. V  súčasnosti sa vyskytuje vo viacerých krajinách – na Ukrajine, v Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Belgicku,   v pobaltských krajinách a vo východnej Európe. Najväčším nebezpečenstvom rozšírenia AMO na územie SR predstavuje možné zavlečenie nákazy prostredníctvom infikovaných diviakov alebo ľudským faktorom .

Preventívna vakcinácia diviakov a domácich ošípaných nie je možná.


 
 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka