Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
LiesekHľadať
 
 

ZámerVytlačiť
 

Erb obce.jpgObec Liesek

v zmysle § 9 a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zení neskorších zmien a doplnkov

 

ZVEREJŇUJE

zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Liesek z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet nájmu: časť pozemku (720m2), parc. registra KN C č. 139/1 ostatná plocha v k. ú. Liesek, zapísaná na liste vlastníctva č. 2838.

Nájomca: Lukáš Dulka bytom Liesek 547.

Dôvod prípadu hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok je pre obec v súčasnej dobe neupotrebiteľný, žiadateľ má záujem o predmetný pozemok sa starať a zveľaďovať ho, poskytovať služby, ktoré nie sú iným spôsobom v obci zabezpečené a obec má o tieto služby záujem.

V Liesku 04.10.2019

                                                                  Ing. Martin Dreveňák

                                                                         starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Liesek 04.10.2019.


 
 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka