Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
LiesekHľadať
 
 

Starosta obce

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. 

Ing. Martin Dreveňák

Tel: 0911 771 021

E-mail: starosta@liesek.eu.sk

Starostom obce od 2.1.2015Právomoci starostu

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia, 
b) vykonáva obecnú správu, 
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, 
d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.


Mandát starostu zaniká

a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, 
b) uplynutím funkčného obdobia, 
c) vzdaním sa mandátu, 
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, 
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, 
f) vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu, 
g) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu, 
h) v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu, 
i) smrťou, 
j) zrušením obce.

Zastupovanie starostu
Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka